Chi tiết sản phẩm


● Xoài – Kem

● Xoài – Kem

Mã sản phẩm: E06

Giá: 42.000 VND

Thành phần: Xoài, sữa tươi, sữa đặc, đá, đường, Kem

Thông tin:

Bình luận, đánh giá