Chi tiết sản phẩm


● Xoài

● Xoài

Mã sản phẩm: C05

Giá: 32.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, xoài, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá