Chi tiết sản phẩm


● Sữa Tươi – Cà Phê

● Sữa Tươi – Cà Phê

Mã sản phẩm: G06

Giá: 26.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, cà phê, đá, đường

Thông tin:

Bình luận, đánh giá