Chi tiết sản phẩm


● Sầu Riêng

● Sầu Riêng

Mã sản phẩm: C01

Giá: 40.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, sầu riêng, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá