Chi tiết sản phẩm


● Sầu Riêng – Kem

● Sầu Riêng – Kem

Mã sản phẩm: E01

Giá: 50.000 VND

Thành phần: Sầu riêng, sữa tươi, sữa đặc, đá, đường, Kem

Thông tin:

Bình luận, đánh giá