Chi tiết sản phẩm


● Sapoche

● Sapoche

Mã sản phẩm: C08

Giá: 30.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, sapoche, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá