Chi tiết sản phẩm


● Sapoche – Kem

● Sapoche – Kem

Mã sản phẩm: E10

Giá: 40.000 VND

Thành phần: Sapoche, sữa tươi, sữa đặc, đá, đường, Kem

Thông tin:

Bình luận, đánh giá