Chi tiết sản phẩm


● Sapoche – Đậu Xanh

● Sapoche – Đậu Xanh

Mã sản phẩm: D06

Giá: 32.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, Sapoche, đậu xanh, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá