Chi tiết sản phẩm


Sapoche – Đậu xanh – Kem

Sapoche – Đậu xanh – Kem

Mã sản phẩm: E11

Giá: 42.000 VNĐ

Thành phần: Sapoche, đậu xanh, sữa tươi, sữa đặc, đá, đường, Kem

Thông tin:

Bình luận, đánh giá