Chi tiết sản phẩm


● Sapoche – Cà Phê

● Sapoche – Cà Phê

Mã sản phẩm: D07

Giá: 32.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, sapoche, cà phê, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá