Chi tiết sản phẩm


● Sapoche – Cà phê – Kem

● Sapoche – Cà phê – Kem

Mã sản phẩm: E12

Giá: 42.000 VND

Thành phần: Sapoche, cà phê, sữa tươi, sữa đặc, đá, đường, Kem

Thông tin:

Bình luận, đánh giá