Chi tiết sản phẩm


● Mít

● Mít

Mã sản phẩm: C07

Giá: 30.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, mít, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá