Chi tiết sản phẩm


● Yogurt – Mãng Cầu

● Yogurt – Mãng Cầu

Mã sản phẩm: F05

Giá: 36.000 VND

Thành phần: Yogurt, mãng cầu, sữa đặc

Thông tin:

Bình luận, đánh giá