Chi tiết sản phẩm


● Mãng Cầu

● Mãng Cầu

Mã sản phẩm: C04

Giá: 32.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, mãng cầu, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá