Chi tiết sản phẩm


● Yogurt Hạt Đát – Mãng Cầu

● Yogurt Hạt Đát – Mãng Cầu

Mã sản phẩm: A11

Giá: 36.000 VND

Thành phần: Yogurt, hạt đát, mãng cầu, sữa đặc

Thông tin:

Bình luận, đánh giá