Chi tiết sản phẩm


● Yogurt Hạt Đát – Hoa Vô Thường

● Yogurt Hạt Đát – Hoa Vô Thường

Mã sản phẩm: A09

Giá: 38.000 VND

Thành phần: Yogurt, hạt đát hoa vô thường, sữa đặc

Thông tin:

Bình luận, đánh giá