Chi tiết sản phẩm


● Yogurt Hạt Đát – Dâu

● Yogurt Hạt Đát – Dâu

Mã sản phẩm: A10

Giá: 38.000 VND

Thành phần: Yogurt,hạt đát, dâu, sữa đặc

Thông tin:

Bình luận, đánh giá