Chi tiết sản phẩm


● Yogurt Hạt Đát – Dâu – Mãng Cầu

● Yogurt Hạt Đát – Dâu – Mãng Cầu

Mã sản phẩm: A12

Giá: 38.000 VND

Thành phần: Yogurt, hạt đát, dâu, mãng cầu, sữa đặc

Thông tin:

Bình luận, đánh giá