Chi tiết sản phẩm


● Dừa

● Dừa

Mã sản phẩm: C06

Giá: 30.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, dừa, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá