Chi tiết sản phẩm


● Dừa – Kem

● Dừa – Kem

Mã sản phẩm: E07

Giá: 40.000 VND

Thành phần: Dừa, sữa tươi, sữa đặc, đá, đường, kem

Thông tin:

Bình luận, đánh giá