Chi tiết sản phẩm


● Dưa Gang

● Dưa Gang

Mã sản phẩm: C10

Giá: 28.000 VND

Thành phần: Sữa đặc, sữa tươi, dưa gang, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá