Chi tiết sản phẩm


● Đu đủ

● Đu đủ

Mã sản phẩm: C09

Giá: 28.000 VND

Thành phần: Sữa đặc, sữa tươi, đu đủ, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá