Chi tiết sản phẩm


Đậu Xanh Đánh

Đậu Xanh Đánh

Mã sản phẩm: G07

Giá: 26.000 VND

Thành phần: Đậu xanh, sữa đặc, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá