Chi tiết sản phẩm


● Dâu – Mãng Cầu

● Dâu – Mãng Cầu

Mã sản phẩm: D03

Giá: 37.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, dâu, mãng cầu, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá