Chi tiết sản phẩm


● Yogurt – Dâu – Mãng Cầu

● Yogurt – Dâu – Mãng Cầu

Mã sản phẩm: F04

Giá: 38.000 VND

Thành phần: Yogurt, dâu, mãng cầu, sữa đặc

Thông tin:

Bình luận, đánh giá