Chi tiết sản phẩm


● Dâu – Kem

● Dâu – Kem

Mã sản phẩm: E05

Giá: 45.000 VND

Thành phần: Dâu, sữa tươi, sữa đặc, đá, đường, kem

Thông tin:

Bình luận, đánh giá