Chi tiết sản phẩm


● Dâu

● Dâu

Mã sản phẩm: C03

Giá: 35.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, dâu, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá