Chi tiết sản phẩm


● Cafe Xay Kem

● Cafe Xay Kem

Mã sản phẩm: A07

Giá: 37.000 VNĐ

Thành phần: Cà phê, sữa đặc, sữa tươi, kem

Thông tin:

Bình luận, đánh giá