Chi tiết sản phẩm


● Cà Phê Xay

● Cà Phê Xay

Mã sản phẩm: G01

Giá: 27.000 VND

Thành phần: Cà phê, sữa tươi, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá