Chi tiết sản phẩm


● Cà Phê Đá – Kem

● Cà Phê Đá – Kem

Mã sản phẩm: G02

Giá: 30.000 VND

Thành phần: Cà phê, đá, đường, kem

Thông tin:

Bình luận, đánh giá