Chi tiết sản phẩm


● Bơ

● Bơ

Mã sản phẩm: C02

Giá: 35.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, bơ, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá