Chi tiết sản phẩm


● Bơ – Sầu Riêng

● Bơ – Sầu Riêng

Mã sản phẩm: D01

Giá: 40.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, bơ, sầu riêng, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá