Chi tiết sản phẩm


● Bơ – Sầu riêng – Kem

● Bơ – Sầu riêng – Kem

Mã sản phẩm: E03

Giá: 50.000 VND

Thành phần: Bơ, sầu riêng, sữa tươi, sữa đặc, kem, đá, đường

Thông tin:

Bình luận, đánh giá