Chi tiết sản phẩm


● Bơ – Kem

● Bơ – Kem

Mã sản phẩm: E02

Giá: 45.000 VND

Thành phần: Bơ, sữa tươi, sữa đặc, đá, đường, kem

Thông tin:

Bình luận, đánh giá