Chi tiết sản phẩm


● Bơ – Đậu Xanh

● Bơ – Đậu Xanh

Mã sản phẩm: D02

Giá: 37.000 VND

Thành phần: Sữa tươi, sữa đặc, bơ, đậu xanh, đường, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá