Chi tiết sản phẩm


● Bơ – Đậu xanh – Kem

● Bơ – Đậu xanh – Kem

Mã sản phẩm: E04

Giá: 47.000 VND

Thành phần: Bơ, đậu xanh, sữa tươi, sữa đặc, đá, đường, kem

Thông tin:

Bình luận, đánh giá