Chi tiết sản phẩm


● Bánh Flan

● Bánh Flan

Mã sản phẩm: A05

Giá: 16.000 VND

Thành phần: Trứng, đường, sữa đặc, sữa tươi

Thông tin:

Bình luận, đánh giá