Chi tiết sản phẩm


● Bạc Sỉu Đá

● Bạc Sỉu Đá

Mã sản phẩm: G05

Giá: 26.000 VND

Thành phần: Sữa đặc, cà phê, đá

Thông tin:

Bình luận, đánh giá